Saiga antelope (กุย)

Saiga antelope

กุย Saiga antelope

กุย Saiga antelope สัตว์ที่ตื่นตัวตลอดเวลา กินพืชหลายชนิดพืชที่มีพิษก็กินได้ ว่ายน้ำเก่ง และยังสามารถวิ่งได้ แปดสิบ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในวันหนึ่งสามารถเดินทางได้ไกล แปดสิบ – ร้อย ก.ม. จะอพยพ ถิ่นฐาน ในทุก ๆ ปีในช่วงฤดูใบไม้ผลิขึ้นเหนือเพื่อไปพื้นที่เล็มหญ้าในช่วงฤดูร้อน

มีอายุขัยประมาณ หก–สิบ ปี ตัวเมียเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่อมีอายุ แปด เดือนและตัวผู้เมื่อมีอายุ ยี่สิบ เดือน…

บุ้งทะเล fire worm

บุ้งทะเล

บุ้งทะเล

บุ้งทะเล คือหนอนปล้องจำพวกเดียวกับแม่เพรียงหรือไส้เดือนทะเล แต่มีลำตัวนั้นสั้นกว่า เป็นสัตว์ทะเลพวกโพลิคีด ตามลำตัวมีขนยาวมาก และมีส่วนที่ยื่นของร่างกายออกไปเป็นคู่ด้านข้าง ช่วยในการว่ายน้ำ ขนมีลักษณะเป็นเส้นแข็งนี้จะหลุดจากตัวบุ้งได้ง่ายและแทงเข้าสู้ผิวหนัง ทำให้เกิดอาการคันได้ พฤติกรรมที่น่าสนใจก็คือ การกินอาหารของบุ้งทะเลจะกินซากที่ตายเป็นอาหาร มีความสามารถค้นหาเหยื่อจากสัญญาณทางเคมีซึ่งถูกปล่อยมาจากซากสัตว์ที่ตายแล้วนั่นเอง…

ปลาจระเข้ Gar fish ปลาที่ใหญ่ที่สุดในวงศ์ Lepisosteidae

ปลาจระเข้

ปลาจระเข้

ปลาจระเข้ ถือว่าเป็นปลาการ์ ที่ใหญ่ที่สุดในวงศ์ Lepisosteidae โดยมีสถิติบันทึกอย่างเป็นทางการของปลาจระเข้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดไว้คือ ยาวถึง 2.92 เมตร หนักถึง 165 กิโลกรัม ถือว่าเป็นสายพันธุ์ปลาน้ำจืดโบราณที่ติดอันดับต้นๆ ในเรื่องของขนาดและความอดทน เป็นปลากินเนื้อ ซึ่งวัยเด็กจะกินแมลง ลูกปลาขนาดเล็ก และกบ หลังจากนั้นก็จะเริ่มล่าเหยื่อที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เช่น ปลาขนาดใหญ่

ปลาชนิดนี้คือปลาตระกูลเดียวกันกับปลาปิรันย่า แต่จะไม่ทำร้ายคน ลักษณะลำตัวกลมยาวเรียว ส่วนหัวจะเล็กลง ปากจะยาวคล้ายจระเข้ โคนหางด้านบนจะยาวกว่าโคนหางด้านล่างแบบเห็นได้ชัด…

หมูหริ่ง หูสั้น จมูกยื่นยาว

หมูหริ่ง หูสั้น

หมูหริ่ง หูสั้น

หมูหริ่ง หูสั้น มีรูปร่างอ้วนใหญ่และขนยาว หูและหางค่อนข้างสั้น มีเล็บเท้าหน้ายาวและแข็งแรงแลเห็นได้ชัดเจน ที่ใช้

สำหรับขุดดิน จมูกยื่นยาวออกมาคล้ายจมูกหมูช่วยในการดุนขุดคุ้ยดินหาอาหารคล้ายกับหมูป่า เป็นที่มาของชื่อ มีขน

ตามลำตัวสีเหลือง เทาและดำ สีขนจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ขนบริเวณคาง ขาหน้า หัวไหล่ หลัง และขาเป็นสีดำ มี

แถบสีขาวบริเวณแก้มและหน้าผาก เมื่อโตเต็มวัยจะมีน้ำหนักประมาณ เจ็ด – สิบสี่ กิโลกรัม ความยาวลำตัวและหัว หก

สิบห้า –หนึ่งร้อยสี่ เซนติเมตร หมูหริ่งจึงถือเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในวงศ์ของ Mustelidae ที่พบได้ในทวีป

เอเชีย…

ตุ่นปากเป็ด Platypus สัตว์ประจำท้องถิ่นของออสเตรเลีย

ตุ่นปากเป็ด Platypus

ตุ่นปากเป็ด Platypus สัตว์ประจำท้องถิ่นของออสเตรเลีย ถึงแม้ว่าตุ่นปากเป็ดจะมีเพียงสปีชีส์เดียว แต่มีชื่อเรียกมากมายหลายชื่อ อย่างเช่น และมีชื่อที่ชาวอะบอริจินตั้งให้อีกหลายชื่อ ซึ่งได้แก่ mallangong, boondaburra และ tambreet พบตุ่นปากเป็ดเฉพาะในแถบตะวันออกของออสเตรเลียเท่านั้น ตุ่นปากเป็ดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับโมโนทรีมาตา Monotremata เหมือนกันกับอีคิดนา…

เม่น Rodentia สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

เม่น Rodentia

เม่น Rodentia

เม่น Rodentia เป็นอันดับย่อยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในอันดับสัตว์ฟันแทะ Rodentia ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
เม่น ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดกลางที่ค่อนข้างไปทางใหญ่ ที่มีจุดเด่น ก็คือ ขนบนตัวที่เป็นหนามแหลม ใช้สำหรับป้องกันตัว กระจายพันธุ์ไปในเขตร้อนและเขตอบอุ่นทั่วทั้งโลก คือ ทวีปเอเชีย, แอฟริกา, อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้อีกเป็น สอง วงศ์…

วงศ์หนูทุ่ง Cricetidae

วงศ์หนูทุ่ง

วงศ์หนูทุ่ง

วงศ์หนูทุ่ง วงศ์ของสัตว์ฟันแทะขนาดเล็กจำพวกหนูวงศ์หนึ่ง ที่ใช้ชื่อว่า Cricetidae วงศ์ที่มีสมาชิกหลากหลายมากมาย อาทิ แฮมสเตอร์, แฮมสเตอร์แคระ, หนูเลมมิ่ง, หนูทุ่ง ซึ่งยังสามารถแยกออกเป็นวงศ์ย่อย ๆ ได้อีก ในบางข้อมูลจัดให้เป็นวงศ์เดียวกับ Muridae

หนูในวงศ์นี้มีประมาณ หกร้อย ชนิด กระจายพันธุ์ไปในหลายพื้นที่ของโลก และยังพบได้ที่ ยุโรป และเอเชีย เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก โดยขนาดเล็กที่สุด คือ หนูแคระโลกใหม่ มีขนาดยาวประมาณ ห้า–แปด เซนติเมตร

(สอง.ศูนย์–สาม.หนึ่ง นิ้ว) และน้ำหนักประมาณ เจ็ด กรัม (สอง.ยี่สิบห้า ออนซ์) จนถึงขนาดใหญ่ที่สุด คือ หนูมัสก์ ที่ยาว สี่สิบเอ็ด–หกสิบสอง เซนติเมตร (สิบหก–ยี่สิบสี่ นิ้ว) และมีน้ำหนัก หนึ่งพันหนึ่งร้อย กรัม (สามสิบเก้า ออนซ์) หางมีความเรียวยาวไม่มีขนและมีเกล็ด มีขนาดที่แตกต่างกันออกไป ใช้สำหรับทรงตัวและเกาะเกี่ยวได้โดยเฉพาะหนูที่อาศัยอยู่ในท้องทุ่ง หรือพื้นที่เกษตรกรรม ขนส่วนใหญ่มีสีน้ำตาลและส่วนท้องสีขาว แต่ก็มีสีต่าง ๆ แตกต่างกันไปได้…

เลียงผา / กวางผา สกุลเดียวกัน

เลียงผา-กวางผา

เลียงผา-กวางผา ลักษณะคล้ายกับกวางผา ซึ่งเดิมเคยถูกจัดให้อยู่สกุลเดียวกันมา (บางข้อมูลยังจัดให้อยู่สกุลเดียวกัน) แต่เลียงผามีขนาดใหญ่กว่า ลักษณะคล้ายแพะแต่มีรูปหน้ายาวกว่า มีลำตัวสั้นแต่ขายาว

ตัวเมียมีขนาดเล็กกว่าตัวผู้ มีเขาทั้งตัวผู้และตัวเมีย เขางอกยาวต่อเนื่องทุกปี กะโหลกเมื่อเปรียบเทียบกับกวางผาที่มีกะโหลกโค้งเว้าแล้ว เลียงผามีกะโหลกแบน ขนตามลำตัวจะแปรเปลี่ยนไปตามอายุ, สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ชนิดพันธุ์ ขนหยาบและไม่เป็น สอง ชั้นเหมือนกวางผา ใต้ตามีต่อมน้ำมันใช้สำหรับถูตามต้นไม้หรือโขดหินเพื่อประกาศอาณาเขต พบกระจายพันธุ์อย่างกว้างขวางตั้งแต่เอเชียใต้, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, อินโดนีเซีย จนถึงเอเชียตะวันออก อย่างเช่น จีน, ไต้หวัน, ญี่ปุ่น

โดยมักอยู่ตามหน้าผาหรือภูเขาสูง หรือตามเกาะต่าง ๆ กลางทะเล มีความสามารถในการปีนป่ายที่สูงชันได้อย่างคล่องแคล่ว ซึ่งจะสามารถทำความเร็วในการขึ้นที่สูงได้ถึง หนึ่งพัน เมตร ด้วยเวลาเพียง สิบห้า นาที

เลียงผา ถือเป็นสัตว์ที่มีความเก่าแก่ที่สุดในวงศ์ย่อยนี้ ปรากฏมาตั้งแต่ยุคไพลโอซีนราว สอง-เจ็ด ล้านปีมาแล้ว…

วาฬเพชฌฆาต False killer whale

วาฬเพชฌฆาต

วาฬเพชฌฆาต

วาฬเพชฌฆาต วาฬเพชฌฆาตแปลง – วาฬเพชฌฆาตเทียม – วาฬเพชฌฆาตดำ- – โลมาเพชเพาะฌฆาตแปลง– (อังกฤษ: False killer whale) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลชนิดหนึ่ง เป็นวาฬมีฟัน หรือโลมาขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง จัดเป็นเพียงชนิดเดียวเท่านั้นในสกุล Pseudorca ที่ยังสืบเผ่าพันธุ์มาจนถึงปัจจุบัน เพาะในขณะที่ชนิดอื่น ๆ สูญพันธุ์หมดแล้ว…

ตุ๊ดตู่ Varanus dumerilii

สัตว์เลื้อย ตุ๊ดตู่

สัตว์เลื้อย ตุ๊ดตู่

สัตว์เลื้อย ตุ๊ดตู่ เป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งในวงศ์เหี้ย มีรูปร่างทั่วไปคล้ายเหี้ย เป็นสัตว์ในวงศ์เดียวกัน เมื่อเล็กตั้งแต่ปลายปากถึงคอจะมีสีส้มหรือสีแดงเข้ม โตสีจะจางลง มีขีดสีดำตั้งแต่ขอบตาถึงคอ ลำตัวมีขวั้นสีเหลืองตั้งแต่คอถึงปลายหาง เป็นสัตว์ที่เชื่องช้า ไม่ค่อยออกไปหากินไกลจากถิ่นอาศัย และเมื่อหิวจึงจะออกหากิน แล้วกลับเข้าหลับนอนตามเดิม การวางไข่ วางไข่ครั้งละ 23 ฟอง ในระยะฟักไข่ 203–230 วัน

เป็นสัตว์ที่ขี้อาย มักจะอาศัยอยู่ในโพรงไม้ จนมีเอ่ยถึงในบทสร้อยสุภาษิตว่า
ตุ๊ดเอ๋ยตุ๊ดตู่ ในเรี่ยวในรูช่างอยู่ได้…