หมูทะเล Scotoplanes สัตว์ในตระกูล ปลิงทะเล มีปากที่คล้ายจมูกหมู

หมูทะเล

หมูทะเล สัตว์ในตระกูล ปลิงทะเล

หมูทะเล หรือ แตงกวาทะเล ( Scotoplanes ) พบได้ตามพื้นมหาสมุทรแปซิฟิก , มหาสมุทรแอตแลนติก และ

มหาสมุทรอินเดีย ที่ความลึกมากกว่า 1,000 เมตร เป็นสัตว์อยู่ในตระกูล ปลิงทะเล(sea cucumber) มีลักษณะอ้วน

กลม ผิวสีชมพู ปากที่คล้ายจมูกหมู มีระยางที่อยู่บริเวณส่วนท้อง ทำหน้าที่คล้ายขา ใช้ในการคลานบนพื้น สามารถ

ฟองตัวให้ใหญ่ขึ้น จนกลม คล้ายหมู จึงทำให้เป็นที่มาของ หมูทะเลนั่นเอง อาหารที่มันกินส่วนใหญ่จะเป็นพวกเศษ

ซากพืช ซากสัตว์ ที่ปะปนอยู่ในโคลนของพื้นทะเลนั่นเอง…

Sea Cucumber ปลิงทะเล สัตว์โลกสวยที่ คุณอาจไม่เคยรู้ว่ามันมีอยู่จริง

Sea Cucumber

Sea Cucumber

Sea Cucumber สัตว์โลกแสนสวย แปลกประหลาด คุณอาจไม่เคยรู้ว่ามันมีอยู่จริง ปลิงทะเลคือสัตว์ทะเลรูปร่างประหลาดที่คนในแถบเอเชียนิยมมาทำเป็นเมนูอาหาร พวกมันมีสายพันธุ์มากถึง 1,717 ชนิดและพบบ่อยครั้งในทะเลน้ำลึก พวกมันจะมีหนวดในปากมากกว่า 30 เส้นซึ่งใช้เพื่อดึงอวัยวะภายในของเหยื่อที่มันกินเข้าไปนั่นเอง…